Uued teosed Uue Kunsti Muuseumi kollektsioonis

TERE TULEMAST
UUE KUNSTI MUUSEUMISSE!

O
leme avatud iga päev 9 - 19.00!
 
 
AVALEHELE MUUSEUMIST NÄITUSED ÜRITUSED KUNSTIKOGU RAAMATUKOGU FILMIFESTIVAL UUDISED
    Jooksvad näitused Tulevik Minevik      
   

 

EESTI WABARIIK 100
maal ja graafika kahel pool raudset eesriiet

23. jaanuar - 08. märts 2015

Teine väljapanek sarjast, mis pühendatud meie riigi lähenevale suurjuubelile, toob kunstisõpradeni valiku viimase ilmasõja ajal ja sellele järgenud okupatsioonipäevil loodud kunsti. Peamiselt maalist ja graafikast koostatud näitus annab võimaluse võrrelda, millist kunsti pidid kodumaale jäänud loojad viljelema ning kuidas nad oma teostesse peidetud sümbolitega püüdsid seda suletud maailma seestpoolt purustada.

Näituse kuraatorid Mark Soosaar ja Jüri Hain tõid näitusele ka esindusliku valiku samal traagilisel perioodil sündinud pagulaskunsti. Pärnust pärit Karin Luts ning Arno Vihalemm elasid küll vabaduses, ent nende teostes peegeldub suur mure ning hingevaev kaotatud kodumaa pärast. Torontos elanud Kihnu naivist Jaan Oad oli oma maaliloomingus rõõmsameelsem, kodusaare kauni mineviku jäädvustamine kujunes mehe suureks elutööks. Samas pidi Eestisse jäänud naivist Paul Kondas tõe kuulutamiseks kasutama mitmetähenduslikke sümboleid ning allegooriat ega saanudki enne okupatsioonirežiimi kokkuvarisemist oma poliitilist maaliloomingut eksponeerida.

Kuni Stalin elas, pääses kodu-Eesti kunstnik näitustele vaid suurt juhti ja sotsialismipäikest ülistava loominguga. Mõnigi neist pingutas üle ja täna võivad tollased Evald Okase, Richard Sagritsa, Lepo Mikko, Juhan Muksi jt teosed mõjuda suisa naljakatena. Aga neis on ka piisavalt irooniat ning toda perioodi oma nahal tundnud inimeste jaoks omajagu peidetud traagikatki.

Hrushtshovi sula järel eesti kunstiellu astunud noorte maalijate Nikolai Kormashovi, Ilmar Malini, Enn Põldroosi, Jüri Arraku jt loominguga algab uus lehekülg, kus üsna julgete kompositsioonivõtete ning värvikombinatsioonidega avaneb totaalrezhiimi olemus ja kaasajooksikute pale. Samal ajal Läänes loodud eesti kunst on hoopis vaiksem, kandes endas nii lootuste kustumist kui leppimist meie rahva pooleks rebitud saatusega. Need motiivid kõlavad nii Eerik Haameri, Eduard Wiiralti kui Herman Talviku jt loomingus. Õnneks ei kustunud ka kaugel kodumaast tahe hoida elus omakultuuri, mille üheks oluliseks osaks olid nii maal kui graafika.

Näituse koostamisel olid meile suureks abiks Eesti Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Virumaa Muuseumid, Viljandi Muuseum, Kondase Keskus, Underi-Tuglase Kirjanduskeskus, kes lahkelt oma kogudest meistriteoseid Pärnusse lähetasid.

ERR uudis näituse avamiselt
(allikas:
http://kultuur.err.ee/v/kunst/uudis/fb498e9c-4428-45c0-aca3-e0b6433af7d9)


Uue Kunsti Muuseumi
 pressiteade 03. märts 2015

 

 

Pärnu Uue Kunsti Muuseum annab teada:

Viimaseid päevi ehk kuni 9. märtsini on meie saalides vaadata sarja EESTI VABARIIK 100 teine väljapanek EESTI KUNST MÕLEMAL POOL RAUDSET EESRIIET.

Ajalooskeerises sündinud meistriteosed kõnelevad ühest - kui traagiline ka polnud poliitiline olukord XX sajandil, püüdsid eesti kunstnikud värvide ning kujunditega sisendada rahvale elujõudu, lootust võõrvõimu peatsest lõppemisest.

Näitus hõlmab perioodi 1941 kuni 1989, mil meie kunstnikkond oli alguses lahutatud tulise rindejoonega, hiljem külma eesriidega. Lahkus ju tähelepanuväärne osa eesti kunstnikke 1941. aastal koos Punaarmeega nõukogude tagalasse ning teine osa jäi saksa okupatsiooni ajaks kodumaale. Ent ka siin ei tohtinud enam lehvida sinimustvalge. Sellest hoolimata kasutasid nii Eerik Haamer natsivõimu ajal kui ka Elmar Kits punavägede tagasituleku järel just neist värve oma loomingus...

Vahel polnud kunstnikul pääsu ja ta pidi täitma võimude käsku. Vastasel korral oleks temalt võetud pintsel ning asemele antud püss, et saada kahurilihaks impeeriumi laienemise nimel. Nii polnud Evald Okasel valikut, kui ta pidi 1943. aastal Jaroslavlis maalima imaginaarset ENSV esimest üldlaulupidu, mis sai reaalsuseks alles neli aastat hiljem. Richard Sagrits aga oli sunnitud joonistama Jaroslalvlis lendlehti, millel tekst: "Ärge laske ennast küüditada ära kodumaalt!". Neid mustvalgete piltidega üleskutseid pilluti alla samadelt lennukitelt, mis pommitasid maatasa Narva ja süütasid Tallinna. Ajaloo iroonia ning kunstniku loometraagika avanesid juba paari aasta pärast, kui küüditama hakkasid hoopis need, kes olid andnud Sagritsale käsu nimetatud lendlehti fabritseerida...

Kui Richard Sagrits, Lepo Mikko, Evald Okas, Juhan Muks villjelesid oma "nina vee peal" hoidmiseks nn "sotsialistilikku realismi", siis ateljeevaikuses sündisid meie kunstiklassikutel suurepärased vabatehnikas akti- ja loodusmaalid. Juhan Muksi "Kartulid" on kui surnuks nälginud inimpead ning sama autori "Punase lipud Viljandis " on maalitud lausa prantsuse impressionisti Claude Monet' vaimus. Oli ju Muks pea kogu kahe ilmasõja vahelise aja elanud ning töötanud Pariisis ning sealt korjatud espriid ei saanud ta peita mujale kui lõuendile!

Teise viljandlase, naivisti Paul Kondase kapi-taha-maalitud teosed on omamoodi lehekülg eesti sümbolistliku kunsti ajaloos. Juri Gagarini lend üle Siberi, kust küüditatud eestlased karkudel tagasi pöörduvad, või ameerika astronautide ning vene kosmonautide kohtumine Kuul, aga ka Tallinnale kohutavalt sarnase "Drezdeni" pommitamine on täis mõtlemapanevat allegooriat. Arusaadavalt polnud Kondasel võimalik oma eluajal nende teostega näitustel esineda. Ja Torontos elanud teine eesti tuntuim naivist Jaan Oad sai oma kodusaare ajalugu jäädvustavad maalid Eestisse saata alles 1980-ndatel aastatel.

Eesti kunstis, kirjanduses, filmis pole sürrealism ega sümbolism kunagi eriti suurt ala vallutanud. Küllap on siin taustaks meie maalähedane, talupoeglik päritolu. Tartlasi Ilmar Malinit ja Ülo Soosterit võib siin teearajajateks lugeda. Viimase teoseid tõstis Nikita Hrushtshov oma käega Moskvas toimunud üleliiduliselt kunstinäituselt maha. Ilmar Malinile sellist "au" ei langenud, tema töid ei julgetud Moskvasse saatagi. Tõesti, Malini "Vein" (hiiglaslikus pudelis kääriv veripunane ollus) "Neiu tehasest" (täispuhutud stahhaanovlanna) ning "Popi ja Uhhuu" (ahvi ning koera tülist plahvatanud maakera) mõistukõne ületas 1960-ndatel aastatel lubatud vabaduse piirid.

On tähenduslik, et Eduard Wiiralti, Karin Lutsu, Arno Vihalemma, Paul Reetsi, Eerik Haameri, Olev Mikiveri jt paguluses elanud kunstnike meistriteostes pole seda lennukust ja mängulisust, mis tekib sajandi teisel poolel postmodernistlikus lääne kunstis. Küllap oli põhjuseks kurbus kaotatud kodumaast ja mure maailma saatusest...

Näituse lõppakordiks on Jüri Arraku "Kameeleon" (1988). Kunstnik ütleb selle teosega, et ellujäämiseks kasutab loodus sageli kaitsevärve. Polnud palju valikuid ka kunstirahval.

Nii pakubki väljapanek võimaluse ära tunda, mida elasid üle ja kuidas hoidsid oma loominguga eesti vabadusideaale meie kunstnikud XX sajandi kõige raskematel aastatel.

Usun, et näitus EESTI KUNST MÕLEMAL POOL RAUDSET EESRIIET aitab silmi avada eriti kunsti- ja ajaloohuvilistel noortel.
Seega - tere tulemast Pärnu Uue Kunsti Muuseumisse hiljemalt 9. märtsil, ekspositsiooni lõpupäeval.

Mark Soosaar,
näituse kuraator

NB! Rahvusvahelisel naistepäeval on meie näituste külastamine kõigile õrnema soo esindajatele tasuta!
Esmaspäeval, 9.märtsil on näitused tasuta üldhariduskoolide gruppidele.